Op school is er ook een ouderraad. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad worden beslissingen genomen om de goede werking van de school te ondersteunen. De ouderraad springt samen met de vriendenkring ook bij op festiviteiten, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. Wie zich als ouder wil engageren, kan zich altijd tot het secretariaat of één van de leden wenden.