3de kleuterklas

De kindjes van de 3e kleuterklas en juf Nele heten jullie welkom!

De hele dag taal, met het kind centraal!

We starten de dag met een onthaal.

Onze klaspop heet Cesar, een kikker. Het kindje van de dag neemt een aantal taken op zich: de dagkalender, de weerkalender, de aanwezigheidskalender. Daarna is er ook een vertelmoment. Elk thema werken we een prentenboek uit. Van daaruit vertrekken we op een themareis van drie weken rond het verhaal, de prenten, de begrippen, de gevoelens van en in het boek. Zo verkennen de kleuters de wereld en breiden ze ook hun woordenschat uit, maken ze kennis met boeken en verhalen en zo krijgen ze zin in taal. Het prentenboek is de rode draad doorheen ons thema. Alle activiteiten in de klas zijn gelinkt aan dit verhaal: een onderzoeksactiviteit, een verteltafel, een wiskundige activiteit, een creatieve activiteit, een gezelschapsspel, educatieve spelen op de iPad of het digibord, …

We eindigen de dag met een afsluitkring: we blikken terug op de activiteiten van de afgelopen dag, we vertellen onze mening, … Verschillende activiteiten en brainstormmomenten worden vastgelegd d.m.v. foto’s of aan de hand van een mindmap en komen aan bod tijdens het gesprek in de afsluitkring.

Elke maand gaan we naar de bibliotheek te Lichtervelde. De kleuters mogen zelf een boek uitkiezen om in de klas te bekijken. En elk jaar nemen we met de 3e kleuterklas deel aan de kinderboekenjury, i.s.m. de bibliotheek te Lichtervelde. 8 boeken worden in de

klas voorgelezen. De kleuters mogen kiezen welk boek voor hen op nummer 1 staat.

We verkennen de wereld om ons heen

Onze groene omgeving is een ideaal  uitgangspunt om de wereld om ons heen te verkennen, zo maken we vaak gebruik van onze buitenklas tijdens het zelfstandig werk en ook voor gezamenlijke activiteiten. Maar we verleggen ook onze grenzen buiten het schooldomein. Indien mogelijk gaan we bij het uitwerken van een thema om stap met de kleuters naar de echte wereld (bvb. een bezoek aan het politiebureau, het bos, de kinderboerderij, de winkel, …) of we halen de echte wereld in de klas door beroep te doen op de talenten van de (groot)ouders. 

Bonjour! Je m’appelle Pistache

Vanaf de 3e kleuterklas is er taalinitiatie Frans met de handpop Pistache. Pistache vertelt eenvoudige verhaaltjes in het Frans. Zo kunnen we kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd maken met de Franse taal. Ook leren we liedjes aan met hulp van kapitein Winokio. 

Stilletjes dromen van het 1e leerjaar

Om de 2 weken gaan de kleuters 1  lesmoment op bezoek naar de juf van het 1e leerjaar, daar krijgen ze een lesje ter voorbereiding op het 1e leerjaar. De kleuters leren hun toekomstige juf kennen en omgekeerd. Dat maakt de stap voor de kleuters naar het 1e leerjaar minder groot.

Ook gedurende het schooljaar zijn er nog andere integratie-activiteiten: de leerlingen van het 1e leerjaar lezen een prentenboek voor in de kleuterklassen, of spelen een vingerpoppenspel, … 

De wondere wereld van letters

We werken vanaf de 3e kleuterklas heel veel aan beginnende geletterdheid. Elke thema werken we rond een nieuwe letter. Deze letter komt verschillende keren aan bod tijdens de activiteiten tijdens het zelfstandig hoekenwerk. We besteden op een heel speelse manier aandacht aan letterkennis en klankbewustzijn. Ons doel is dat de kleuters op het einde van het schooljaar reeds 10 letters kunnen herkennen en benoemen. Dit rugzakje vergemakkelijkt de stap naar het 1e leerjaar. 

Op een speelse manier werken we rond het herkennen en schrijven van letters: bouwen met duploblokken a.h.v. een voorbeeldkaart, schrijven in de zoutbak, knippen en zoeken van letters uit kranten, stempelen, woorden na leggen met letterblokjes, een naam verzinnen en

schilderen voor het reclamebord van onze winkel, maken van een reclamefolder, …

We hebben een uitgebreide letter- en cijferhoek in de klas met allerlei materiaal waarmee de kleuters zelf aan de slag kunnen gaan: papier, dagbladen, kranten, enveloppes, verschillende schrijfmaterialen, stempels, scharen, een nietjesmachine, schrijfpatronen,

letter- en cijferpuzzels, …

Ook leggen we heel veel vast samen met de kleuters en zorgen we voor een heel geletterde klasomgeving. We maken tijdens brainstormmomenten, vertelmomenten en onderzoeksactiviteiten samen notities in de vorm van een woordenspin of een mindmap. Dit helpt ons om terug te blikken tijdens de afsluitkring.

We besteden aandacht aan het voorbereidend schrijven, aan de hand van bewegend en spelend ontwikkelen, van grote bewegingen tot fijnere vingeroefeningen. We bewegen in de ruimte op het ritme van de muziek om daarna met stift, potlood, verf, lijm, scheerschuim, … met beide handen de vormen en schrijfpatronen neer te zetten op papier, op de grond of op het bord. 

STEM: onderzoekend leren en ontwerpend leren

Elk thema doen we onderzoekjes (bvb. wat blijft drijven en wat zinkt, wat is magnetisch en wat niet, hoe kunnen we de schatten uit het ijs halen, …) Via onderzoekend leren stimuleren we het samenwerken en het creatief en innovatief denken bij de kleuters. Ze ontwikkelen onderzoeksvaardigheden, zoals goed waarnemen, vragen stellen, voorspellingen doen, problemen verkennen en oplossingen bedenken. Vanuit een probleemstelling doen we aan ontwerpend leren (bvb. Het huis van onze klaspop is stuk. Kunnen we een nieuw huis maken met de aangeboden materialen? Welk huis is groot en sterk genoeg?)

Ook leren de kleuters programmeren adhv de Bee-Bot, Constructa-Bot en Jack, onze Robotmuis.