1ste leerjaar

In het eerste leerjaar beginnen we de dag met een kringgesprek. Hierbij maken we gebruik van de emotiekalender. Zo kunnen we de juf vertellen waarom we verdrietig, boos, blij, …zijn en begrijpt ze waarom we niet zo goed of juist super werken die dag. We vullen ook de daglijn aan zo hebben we via de pictogrammen een kijk wat er gaat gebeuren gedurende de dag.

We starten met rekenen. Samen met Wiese en Roefie rups leren we optellen en aftrekken. We leren de getallenlijn tot 20 aanvullen, sprongen maken per 2 , 4, 5, …We leren ook werken met de meter, de liter ,de kilogram en …met euro’s!!

In de taallessen leren we lezen met de methode Veilig leren lezen. Tegen nieuwjaar kunnen we al heel wat letters. We kunnen vlot spellend lezen en sommige lezen al vlot zinnen. We leren ook al vlot schrijven in koordschrift. Dit is héél moeilijk om druk om te zetten in schrijfletters! Tegen juni lezen we al vlot boekjes op ons niveau. Deze kunnen we iedere eerste dinsdag van de maand gaan kiezen in de bieb van Lichtervelde. Iedere dag doen we ook aan kwartier-lezen. Tot nieuwjaar leest de juf een verhaal voor. Vanaf januari lezen we een zelfgekozen boek op ons niveau. We mogen ook even gaan voorlezen in het kleuter. Dat vinden we fijn om nog even in onze vertrouwde kleuteromgeving een opdracht uit te voeren.

In de WO lessen werken we telkens rond een thema .In de lessen  STEAM gaan we zelf op onderzoek. We zoeken samen in een groepje hoe we een probleem kunnen oplossen. Door zelf op ontdekking te gaan naar het probleem en mogelijke oplossingen leren we vakoverschrijdend denken en leren. We leren goed samen werken met iedereen en onze kennis te delen met elkaar.

In de LO lessen gaan we op in spel en sport. Vanaf november gaan we iedere vrijdag zwemmen. Vooral “waterplezier” staat centraal! In april gaan we naar de sportklas. Dat is best lastig maar plezant.