3de en 4de leerjaar

Welkom in het derde en vierde leerjaar!  

Ook dit jaar vliegen we er samen in…  We maken er een boeiend, leuk en leerrijk schooljaar van…

Het lesgeven aan twee klassen is een verrijking voor de kinderen daar ze van elkaar kunnen leren. Vaak komt er leerstof aan bod, die wordt aangebracht in het derde leerjaar en verder in het vierde leerjaar wordt uitgebreid. Lessen rekenen en taal kunnen zo gezamenlijk worden gestart.

De les wordt aangebracht aan de twee klassen. Voor het vierde leerjaar is dit een goede en korte herhaling, terwijl het derde leerjaar de leerstof op hun manier verwerkt.

Wanneer de leerstof is uitgelegd, kan het derde leerjaar zelfstandig aan het werk om de oefeningen te maken. Het vierde leerjaar krijgt hierna nog wat extra uitleg zodat ook zij de leerstof hebben gezien. Daarna kan ook het vierde leerjaar zelfstandig aan het werk. Op dit moment heb ik tijd om de leerlingen met problemen extra hulp te bieden, maar ook de kinderen begeleiden die de oefeningen reeds hebben afgewerkt met extra werkblaadjes, uitleg of computerwerk.

De kinderen krijgen dus de leerstof van hun leerjaar te verwerken. Ze horen al wel eens iets over de leerstof van het vierde leerjaar, maar werken steeds op niveau derde leerjaar.

In het begin is dit wat aanpassen, maar de leerlingen leren het vlot.

Bij een graadklas wordt er extra gewerkt aan:

zelfstandigheid: leerlingen leren zelf zoeken naar de oplossing van een probleem.

leren van elkaar: het derde leerjaar leert van het vierde leerjaar. Het vierde leerjaar krijgt de leerstof nog eens te horen tijdens een korte herhaling (indien dit nodig is).

taakgericht werken: ze hebben steeds extra werk voor handen. Dit kunnen extra werkblaadjes zijn, oefeningen in het werkboek die nog moeten worden verbeterd of afgewerkt, computerwerk, …

De lessen WO worden gezamenlijk aangebracht, rekening houdend dat de leerlingen van het vierde leerjaar andere thema’s krijgen dan tijdens het vorig schooljaar.

Het vierde leerjaar krijgt een aanvulling of andere werkbladen dan het derde leerjaar. Ook bij het verwerken van de leerstof voor een toets, wordt er steeds aangeduid wat er gekend moet zijn. Voor beide klassen is dit verschillend. Het vierde leerjaar krijgt meer leerstof te verwerken dan het derde leerjaar.

Bij problemen, vragen of opmerkingen kunt u steeds bij mij terecht. Wij bevinden zich in de klas met de groene deur… Het is een dubbele klas, dus is het lokaal ook twee keer zo groot… Wij werken met veel plezier in ‘ons paleis’!

Groetjes,

Juf Mieke en juf Lies