Voor- en naschoolse opvang

Lobke verzorgt de voor- en naschoolse opvang. Deze is zowel voor de kleuters als voor de kinderen van de lagere school. Vanaf 7 uur kunnen uw kinderen hier terecht. Om kwart over acht begint het toezicht op de speelplaats (of in de polyvalente zaal bij slecht weer).

De naschoolse opvang op school duurt tot kwart voor zes.

Het tarief van de opvang is € 1.00 per begonnen half uur. Dit komt op de maandelijkse factuur.

Na schooltijd volgen de kinderen die naar de opvang gaan eerst een half uurtje studie bij één van de leerkrachten. Daar kunnen ze hun huiswerk maken. Dit half uur is gratis en kan ook door de andere leerlingen gevolgd worden. De kleutertjes worden tijdens dit half uur door één van de juffen opgevangen in de polyvalente zaal.

Wie langer opvang nodig heeft, kan hiervoor terecht in De Duiventil. Zij brengen de kinderen ’s morgens naar school en komen ze ’s avonds afhalen. Op woensdagnamiddag is er geen opvang op school. De kinderen gaan dan allemaal naar De Duiventil. Daar kunnen ze hun boterhammen opeten.