5de en 6de leerjaar

Welkom in het vijfde en zesde leerjaar !

 

In de derde graad zijn we de werking in een graadklas al goed gewoon.

Onze zelfstandigheid wordt nu nog verder aangewakkerd. We leren hier om bij problemen zelfstandig naar een antwoord te zoeken. Dit kan door het opzoeken in een woordenboek, in onze taalweters (Nederlands), in onze Zwiso-wijzer (wiskunde), op internet, …

Het leren leren staat hier dan ook centraal. Zo is het zelfstandig leren taken aanpakken, het leren opzoeken van informatie, het aanleren van allerlei hulpmiddeltjes om leerstof te verwerken, het leren studeren op verschillende manieren, het aanleren van strategieën, het leren samenvatten, kritische zin ontwikkelen, … heel belangrijk om zich voor te bereiden op het secundair onderwijs. Niet alle leerlingen zijn hier onmiddellijk even vaardig in, maar oefening baart kunst!

 

Vermits sommige leerlingen voor bepaalde lessen wel eens wat moeite hebben, wordt er ook aan differentiatie gedaan. Het is belangrijk om onderwijs af te stemmen op de behoeften van het kind zelf zodat hun resultaten verbeteren. Maar ook aan de bollebozen wordt gedacht door ze moeilijkere en uitdagende taken aan te bieden.

We proberen ook de leesmotivatie te stimuleren en dit o.a. door Leeskwartier (=15 minuten per dag vrij lezen in een zelfgekozen boek ), bibliotheekbezoeken, Jeugdboekenweek, Voorleesweek, lezing auteurs, ….. Want leesbevordering is voor het algemeen taalgebruik zeker nuttig.

Maar naast het opdoen van kennis vinden we het sociaal engagement ook heel belangrijk. Leerlingen die zich geroepen voelen, maken beurtelings deel uit van ons kleuterteam. Met een 3-tal leerlingen helpen ze onze kleuterjuffen tijdens de middag met de zorg over de kleuters. Dit is zowel voor deze leerlingen als voor de kleuters een heel leuke activiteit.

Maar ook in de klas zelf wordt het helpen van elkaar gestimuleerd. Zo mogen sterkere leerlingen steeds leerlingen helpen die moeite hebben met een bepaald onderdeel van de les. Samen leren is heel verrijkend.

Ook participatie is voor ons niet vreemd. We zetelen immers met een aantal verkozen leerlingen in de leerlingenraad. Maandelijks komen we samen om ideetjes van onszelf of van andere leerlingen te bespreken.

Wij zijn ook echte ondernemers. Om de 2 jaar richten we een minionderneming op in samenwerking met de tweede graad. We denken samen na over welk product we zullen verkopen en verdelen daarna de taken zoals het ook in de bedrijfswereld aan toe gaat. De apotheose van heel dit gebeuren is natuurlijk de start van onze verkoop.

Ook STEM is voor ons belangrijk. Want niets is leuker dan het zelf mogen creëren, uittesten en verbeteren van onze zelf in elkaar gestoken constructies. Wij spreken nu zelfs van STE(A)M. De bijgevoegde letter A staat voor ART omdat in STEM-activiteiten ook onze creativiteit in allerlei opzichten wordt aangewakkerd.

Zo zie je dat we in de derde graad niet stil zitten en dat het heel vaak nodig is om al onze activiteiten goed te leren plannen zodat er ook nog tijd over is om samen aan muzische vorming te doen. Samen zingen, muziek maken, toneeltjes opvoeren, kunstwerken realiseren, filmpjes maken, …. en ook samen gewoon eens lachen en plezier maken vinden we super!